Om oss

Mål och verksamhet: 

  • Att forska, samla och utveckla kurdiska språket, litteraturen och kulturen.
  • Att institutet själv forskar om kurdiska språket, litteraturen och kulturen, samt beställer forskningsarbete utifrån. I dessa sammanhang organiserar institutet seminarier, möten och debatter.
  • Att utföra arbeten om de kurdiskadialekterna, samt samarbetar eller deltar i gemen samma projekt.
  • Att utifrån sina möjligheter ge ut och publicera bulletiner, tidskrifter, böcker och tidningar.
  • Att på alla nivåer starta kurser i det kurdiska språket.
  • Att samla olika dokument på kurdiska och andra språk, som främst handlar om kurder och Kurdistan
  • Att inom ramen för sina mål och verksamheter, skall institutet arbeta både med kurdiska, svenska och andra institut och organisationer, utveckla kontakter, samarbete, samt stödja deras verksamhet.
  • Att institutet ger ut en tidskrift vid namn Avasin. 
  • Kurdiska Institutet har tagit över Förlaget Rewsen. 
Parveke