STYRELSEN FÖR KURDISKA INSTITUTET I STOCKHOLM

Kurdiska Institutet i Stockholm Styrelsen för kurdiska institutet i Stockholm:   Kamran Simo:         Ordförande Behzad Pirmosa:    Sekreterare Leyla Aras:               Finansansvarig Bekes Berwari:       Kommunikation – projekt Ednan Dogan:         Media och Sociala nätverk      Chalak Muhamed: Kommunikation – Arkiv / bibliotekarie Ayse Ozcan:             Finans /Kassör Yahya Resuli:           Ers. Administratör

Om oss

Mål och verksamhet:  Att forska, samla och utveckla kurdiska språket, litteraturen och kulturen. Att institutet själv forskar om kurdiska språket, litteraturen och kulturen, samt beställer forskningsarbete utifrån. I dessa sammanhang organiserar institutet seminarier, möten och debatter. Att utföra arbeten om de kurdiskadialekterna, samt samarbetar eller deltar i gemen samma projekt. Att utifrån sina möjligheter ge ut och publicera bulletiner, tidskrifter, böcker och tidningar. Att på alla nivåer starta kurser i det kurdiska språket. Att samla olika dokument på kurdiska och andra språk, som främst handlar om kurder och Kurdistan Att inom ramen för sina mål och verksamheter, skall institutet arbeta både med kurdiska, svenska och Hemûyê bibînê…