Mihemed Kurdî – Ergatîvîtiyê De Cîyayîya Kirdkî/Zazakî û Kurmancî

Halê Ergatîvîtiyê De Cîyayîya Kirdkî/Zazakî û Kurmancî – Mihemed Kurdî* Ergatîvî arizîyêka ziwanê kurdkî yo. Zaraweyê kirdkî/zazakî zî sey zarawayê kurmancî nîm ergatîvî yo. Her çiqas wirdî zaraweyî zî nîmergatîvî yî la belê tay halon di kirdkî û kurmancî yewbînan ra cîya benî.  *1- Çekuyanê Makîyî Di* Zaraweyê kirdkî di zayendêyi zaf aver a. Çekuyê makî halê xo yê xoser di kertey ”E” ginê. Nimûne:  *Kirdkî/Zazakî – Kurmancî* Mi dare arde – Min dar anî To gule girewte- Te gul girt Ey goze werde – Wî guz xwar Aye saye werda – Wê sêv xwariye Ma dare berda-  Me dar Hemûyê bibînê…

Hacî Pîronij – KONFERANSÊ AWI

KONFERANSÊ AWI Rocon ra rocêkî teyr û tebûr, kerm û kêz, mar û mişk û terşo yabonî eynîyêkî sero pîser resenî. Yînî ra yew gonî zî nêwatono şîyero awi ser teyşonêya xo bişikno. Heme yemnû rê peleknenî û yemnû ra tersenî. Nurri durra eynîyî dekerde gonî yo. Gonîyî ki eynî sero vinderte û nêwatonî peya xo tadî yemnû heme bi yew ecîbêyi rê ri bi ri monenî. La fahm kenî ki ina ecîbêyi di zordarîyêki esta û bi zordarêyi zî çareser nêbena. La çew nêwazeno kû arizîyêya xo ra apey gomi bierzo. Toyî bi penc û didononê xo, toyî bi Hemûyê bibînê…

Mihemed Kurdî – Paşa û Merdimê Ci

*Paşa û Merdimê Ci -Mihemed Kurdî* Rojêk paşa veng dano wezîrî û vano ”Halê şarî senîn o, se kenê, se nêkenê, derheqê me de çi qal kenê ?” Wezîr vano ”Paşa yê mi, şar baş o, weşûwar o, tenya rehma Homayî înan ra kêmî ya.” Dima dewam keno vano ”Paşayê mi, yew hepsî est o, wazeno to bivîno,yew çîyo ecêb tede est o, eke yew çiyo ecêb nêbîyêne mi to ra nêvatêne.” Paşa vano ”Vano se?” Wezîr vano ”Paşayê mi eke ti qayîl bê, ez do to ra ey bîyarî, wa o to ra bivajo.” Paşa vano ” Dê baş Hemûyê bibînê…

PEYENA PEYNÎYI GAYÊYI ASAR YEW ÇÎYO-Elî Pîrojmonij (Ali Ozgen)

Xezebî Xoza di bêtir zaf î la mala kî aya xezebi fek nêkewî. Xezebî xoza di vizêr cirîyayî û ero zî mêşti zî cirîyenî.  Çew nêşîyawo beyonê onayenon ra biremo,  yan zî vernî bider bigîro û peyser biaçarno, biedelno. Teyna  xezebonê xozayi rê gay heme gonî hayig bibo. Asar derheqon sero gay terarekê ma hemini heqûmicid bibo, nî ki nêbeno. Bîxeyrba  merdimî, gonîyê bîynî ino derheq di teyna tênê yînî şîyenî yînî asar cirîyayon ra hagîdar bikerî. Derheqdê xezebonê Xozayi di merdim bi zonaye û cerebon ra havili veyneno la sey terş û dewarî tênon ser di hagîdar nêbeno. Lakim Hemûyê bibînê…

HALÊ KIRDKÎYÊ ÊROYENÎ-Mamoste Hacî PÎRONIJ

Goma kû merdim kirdkî sero fikrîno gay vizêrê yêyî zî bigîro xo çimon ver. Hilla ki ma gedeyî bî ma dinya kird û zon zî kirdkî zonaynî.  Dewon di teyna kirdon dir kirdkî qalî nêbîynî, teyr û teburî dir, kerm û kêzon dir, verg û cinawiron dir, velg û vaşon dir, kerre û kuçon dir, dere û durxon dir, lay û rûyon dir zî qalî bîynî. Ma ki dekewtî şaristonon mîyon ma çîyîna ser ra bîyî. Ma wîtayon di dîy ki ma ra teber zî merdimî û zonî zî estî. Wendiş û veynayişê ma ki aver şi dinyaya ma zî Hemûyê bibînê…

Nîqaşên Li Ser Kirdan/Zazayan – Mihemed Kurdî

Nîqaşên Li Ser Kirdan/Zazayan – Mihemed Kurdî Heke babet kurdên zaza! bin, bêgûman şer û nîqaşên giran jî pê re tên kirin. Vêca min jî nivîsandina vê mijarê ji bo xwe wek erkek netewî dît. Ez ê di nivîsara xwe de hewl bidim ku babetê û mebesta wê rave bikim. Nîqaşên li ser kurdên zaza di van rojên dawiyê de dîsa ketiye rojevê, bi taybet jî li ser çapemeniya civakî. Di derbarê babetê de hizrên cuda têne gotin, hindek alî dibêjin zaza ne kurd in û neteweyeke serbixwe û cuda ne, hindek dibêjin zazakî/kirdkî ne zaravayekî kurdî ye û zaza Hemûyê bibînê…