PEYENA PEYNÎYI GAYÊYI ASAR YEW ÇÎYO-Elî Pîrojmonij (Ali Ozgen)

Xezebî Xoza di bêtir zaf î la mala kî aya xezebi fek nêkewî. Xezebî xoza di vizêr cirîyayî û ero zî mêşti zî cirîyenî.  Çew nêşîyawo beyonê onayenon ra biremo,  yan zî vernî bider bigîro û peyser biaçarno, biedelno. Teyna  xezebonê xozayi rê gay heme gonî hayig bibo. Asar derheqon sero gay terarekê ma hemini heqûmicid bibo, nî ki nêbeno. Bîxeyrba  merdimî, gonîyê bîynî ino derheq di teyna tênê yînî şîyenî yînî asar cirîyayon ra hagîdar bikerî. Derheqdê xezebonê Xozayi di merdim bi zonaye û cerebon ra havili veyneno la sey terş û dewarî tênon ser di hagîdar nêbeno. Lakim Hemûyê bibînê…