MALPER

Dagîrker û Kurd 2 – Kamran Simo Hedilî
Dagîrker û Kurd 2 – Kamran Simo Hedilî
Dagirkerî û Kurd 2- Kamran Simo Hedilî
Wêje û ziman – Kamran Simo Hedilî
Wêje û ziman – Kamran Simo Hedilî
Dagirkerî û Kurd 2- Kamran Simo Hedilî
Çend pirs – Kamran Simo Hedilî
Çend pirs – Kamran Simo Hedilî
Dagirkerî û Kurd 2- Kamran Simo Hedilî
Komxebata dîroka wêjeyî, Wêje û ziman (di wêjeyê de bikaranîna ziman) – Kamran Simo Hedilî
Komxebata dîroka wêjeyî, Wêje û ziman (di wêjeyê de bikaranîna ziman) – Kamran Simo Hedilî
Dagirkerî û Kurd 2- Kamran Simo Hedilî
Çima bêtifaqî – Kamran simo Hedilî
Çima bêtifaqî – Kamran simo Hedilî
Dagirkerî û Kurd 2- Kamran Simo Hedilî
Înstîtuya kurdî li Stockholmê, Nirxandina romana Qîrîneke bê deng, Rindêxan.
Înstîtuya kurdî li Stockholmê, Nirxandina romana Qîrîneke bê deng, Rindêxan.
Dagirkerî û Kurd 2- Kamran Simo Hedilî
Kamran Simo Hedilî – Peyam
Kamran Simo Hedilî – Peyam
Dagirkerî û Kurd 2- Kamran Simo Hedilî
Kamran Simo Hedilî: Têkiliya îlhamê û hêzên veşartî
Kamran Simo Hedilî: Têkiliya îlhamê û hêzên veşartî
Dagirkerî û Kurd 2- Kamran Simo Hedilî
Dagîrker û Kurd 2 – Kamran Simo Hedilî
Wêje û ziman – Kamran Simo Hedilî
Çend pirs – Kamran Simo Hedilî
Komxebata dîroka wêjeyî, Wêje û ziman (di wêjeyê de bikaranîna ziman) – Kamran Simo Hedilî
Çima bêtifaqî – Kamran simo Hedilî
Înstîtuya kurdî li Stockholmê, Nirxandina romana Qîrîneke bê deng, Rindêxan.
Kamran Simo Hedilî – Peyam
Kamran Simo Hedilî: Têkiliya îlhamê û hêzên veşartî
previous arrow
next arrow